СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Компоненти блокчейну

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Компоненти блокчейну СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Технологія блокчейн набула широкого поширення завдяки відкритості, незмінності збережених даних, децентрализованности і можливості приймати рішення в недовірених середовищі між рівноправними учасниками мережі без участі посередників. Перша реалізація технології блокчейн була створена в рамках проекту криптовалюта Bitcoin.

Блокчейн включає в себе п’ять основних компонентів:

 • Вузли (ноди) – пристрої, включені в мережу блокчейна. Основне завдання вузлів полягає в підтримці мережі, поширенні та зберіганні копій блокчейна, а в деяких випадках – в обробці транзакцій.
 • Механізм консенсусу – протокол, що дозволяє прийти до угоди між рівноправними учасниками децентралізованої мережі. Існує безліч реалізацій протоколу, але найбільш популярними з них є PoW, PoS, dPos, aBFT, dBFT.
 • Віртуальна машина – програмна система, що емулює роботу розподіленої децентралізованої блокчейн-платформи, яка виконує децентралізовані програми та смарт-контракти.
 • Ланцюжок блоків – структура даних, побудована за рахунок послідовного об’єднання блоків в ланцюг. Всі блоки строго послідовні (за рахунок зберігання значення хеш-функції від попереднього блоку), для їх позначення використовується наскрізна нумерація, в якій дочірній блок завжди посилається тільки на один батьківський блок.
 • Розподілений реєстр – електронна система баз даних, розподілена між декількома мережевими вузлами або пристроями.

Всі перераховані компоненти тісно взаємодіють між собою і грають важливу роль в екосистемі блокчейна.

Також існують додаткові надбудови для блокчейн-мереж, які не впливають на внутрішню архітектуру технології, але можуть значно розширити її функціонал. В їх число входять: механізми, що забезпечують підвищену швидкість і поліпшену конфіденційність транзакцій, механізми для офф-чейн транзакцій, модулі, що захищають від атак, що здійснюються за допомогою квантових комп’ютерів і т. Д.

З'явилися питання?

Зв'яжіться з експертами З'явилися питання?

Згода на обробку персональних даних

Користувач, оформляючи заявку на сайті https://avada-media.ua/ (далі – Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі – Згода) відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є відправка заявки з Сайту або замовлення у Оператора за телефонами Сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:


 1. Дане Згода дається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.
 2. Згода поширюється на наступну інформацію: ПІБ, телефон, електронна пошта.
 3. Згода на обробку персональних даних дається з метою надання Користувачу відповіді на заявку, подальшого укладення та виконання зобов’язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть представляти інтерес для Користувача, проведення опитувань і маркетингових досліджень .
 4. Користувач, надає Оператору право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення, передача третім особам, з згоди суб’єкта персональних даних і дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.
 5. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту: info@avada-media.com.ua
 6. Користувач підтверджує, що, даючи Згода, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.
 7. Справжнє Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з підстав, зазначених у п.5 даного документа.

Долучайтеся до нас

Надіслати резюме

Долучайтеся до нас

+ 38 (097) 179 96 63
Файли cookies
Будь ласка, дозвольте використання cookies для більш ефективної роботи з сайтом