СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Що таке Токен?

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Що таке Токен? СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Токен (Token) – це одиниця вартості, випущена організацією в системі блокчейн, а також цифровий аналог акцій на фондовій біржі. Переважна більшість токенов формуються на протоколі Blockchain від Ethereum.

Цінність токенов безпосередньо залежить від їх актуальною вартістю на ринку, яку формує рівень довіри користувачів до організації, яка випускає їх. Наприклад, стартапи на цьому етапі нічим не забезпечуються, крім прогресивної ідеї.

Оскільки для їх обліку часто застосовуються технології блокчейн, доступ до токені можна отримати за допомогою спеціальних програм з використанням цифрового підпису. Такий підхід забезпечує максимальний захист прав власності.

Токени мають наступні властивості:

 • є свідченням частки акціонерних прав в компанії;
 • виконують роль валюти в закритій системі, тому дозволяють придбати сервіси та послуги проекту;
 • можуть виступати в якості винагороди за певні послуги, наприклад, за пошук і надання допомоги в залученні інвесторів для організації.

На ринку зустрічаються маркери різних видів:

 • equity – використовуються для залучення інвестицій і надають покупцеві права власності в проекті;
 • utility – дозволяють придбати сервіси та одиниці послуг;
 • asset-backed – токени, які можна обміняти на реальні продукти або послуги;
 • кредитні – для короткострокового залучення фінансових ресурсів з подальшим погашенням боргу і виплатою відсотків за кредит.

У кожної транзакції міститься інформація про всі проведені операції з токенами проекту, крім того, ці дані зберігаються не на одному центральному сервері, а у кожного учасника мережі, тому зламати таку базу практично неможливо.

З'явилися питання?

Зв'яжіться з експертами З'явилися питання?

Згода на обробку персональних даних

Користувач, оформляючи заявку на сайті https://avada-media.ua/ (далі – Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі – Згода) відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є відправка заявки з Сайту або замовлення у Оператора за телефонами Сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:


 1. Дане Згода дається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.
 2. Згода поширюється на наступну інформацію: ПІБ, телефон, електронна пошта.
 3. Згода на обробку персональних даних дається з метою надання Користувачу відповіді на заявку, подальшого укладення та виконання зобов’язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть представляти інтерес для Користувача, проведення опитувань і маркетингових досліджень .
 4. Користувач, надає Оператору право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення, передача третім особам, з згоди суб’єкта персональних даних і дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.
 5. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту: info@avada-media.com.ua
 6. Користувач підтверджує, що, даючи Згода, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.
 7. Справжнє Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з підстав, зазначених у п.5 даного документа.

Долучайтеся до нас

Надіслати резюме

Долучайтеся до нас

+ 38 (097) 179 96 63
Файли cookies
Будь ласка, дозвольте використання cookies для більш ефективної роботи з сайтом