ТЕХЗАВДАННЯ, АРХІТЕКТУРА, МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОТИТИПИРУВАННЯ

ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Для чого потрібен прототип продукту

ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Для чого потрібен прототип продукту

Прототипування мобільних додатків, інтернет-сервісів і інших цифрових проектів – ключовий етап розробки будь-яких програмних продуктів. Він дозволяє візуально уявити і при необхідності скоригувати всі вимоги технічного завдання. Прототипування переводить формальні і неформальні побажання замовника, представлені у вигляді тексту, записів і наборів ілюстрацій в продуманий і наочно оформлений прототип цифрового продукту.

Сучасна розробка цифрових послуг і мережевих сервісів, будь то створення мобільних або веб-рішень в сфері інтернет-торгівлі, онлайн-банкінгу, бухгалтерії, сфери обслуговування, будівництва або логістики базується на об’єктно-орієнтованому підході. Такий підхід дозволяє представити цифрову послугу у вигляді набору програмних об’єктів з певними властивостями.

Взаємодія об’єктів між собою і їх характеристики і визначають логіку роботи цифрового сервісу.

Іншими словами можна сказати, що будь-яке цифрове рішення легко відобразити не тільки у вигляді програмного коду або виконуваних файлів, а й в графічному поданні – у вигляді прототипу продукту. Останній являє собою набір наочних блок-схем, діаграм переходів, логічних елементів інтерфейсу і макетів дизайну.

За аналогією з проектуванням будівель, проектування програмного забезпечення дає можливість зобразити архітектуру програмного продукту. Тому фахівців з проектування програмного забезпечення навіть називають програмними або системними архітекторами.

Наочне розуміння логіки роботи цифрового продукту дозволяє перевести вимоги замовника на зрозумілу девелоперам мову і не помилитися у виборі платформи і технологій, які будуть використовуватися для розробки. Прототипування дає можливість чітко визначити часові рамки, бюджет і завантаження фахівців, яких планується залучити до проекту.

Проектування
Prototyping

Чому так важливий етап проектування програмного забезпечення Prototyping

Прототип цифрового продукту – це основна частина технічного завдання. На його створення йде в середньому від 2 тижнів до 1 місяця. Причому на етапі прототипирования, як і на етапі початкової постановки ТЗ, вкрай важливою є участь замовника.

Справа в тому, що замовник в більшості випадків не володіє знаннями основ програмування і описує принципи і логіку роботи потрібного йому цифрового продукту вельми суб’єктивно. Те, як він представляє роботу системи, не завжди вдається правильно висловити словами. І навіть вдало і зрозуміло представлене опис цифрової системи може допускати різночитання. Девелопери цілком можуть не так зрозуміти загальні вимоги технічного завдання.

Звичайно, будь-яку помилку можна виправити і усунути непорозуміння. Але якщо це робити на пізніх етапах розробки, коли вже готовий дизайн і відбувається написання і тестування програмного коду, усунення помилки буде дуже витратним. Адже весь процес спочатку пішов не тим шляхом з невірною логікою.

А ось якщо описати, проаналізувати і наочно зобразити структуру і логіку роботи цифрового рішення на етапі проектування, ефективність і терміни розробки софта оптимально зростуть.

Moqups, Axure

Як відбувається проектування програмного забезпечення Moqups, Axure

Для складання прототипів цифрових продуктів ми використовуємо багатофункціональні онлайн-редактори Moqups, Axure, Invision, Justinmind. Ці інструменти дають можливість представити програмне рішення у вигляді набору графічних шаблонів, що представляють собою сторінки або вікна програми. При цьому між сторінками і вікнами відразу можна ставити зв’язку та напрямки переходів.

На кожній сторінці проекту можна розмістити всілякі функціональні блоки, логічні елементи і інструменти відтворення контенту, такі як:

  • кнопки, перемикачі, списки, що випадають, повзунки та інші елементи функціонального вибору;
  • заголовки, текстові блоки, таблиці, посилання і інструменти для розміщення та оформлення інформації;
  • іконки, аватари, лінії, призначені для користувача зображення і всілякі елементи дизайну.

Для того щоб оформити макет цифрового продукту всі ці елементи розміщують в робочій області прототипів вікон (сторінок), задаючи їх властивості, змінюючи форму, розміри, кольори та інші параметри. Важливе значення цих online-інструментів в тому, що до будь-якого блоку можна додавати уточнюючі коментарі, що полегшує взаємодію між девелоперами, дизайнерами, замовником та іншими фахівцями.

Отриманий прототип забезпечує високорівневу імітацію роботи веб-сайту, мобільного додатка або цифрового сервісу іншого типу. Інтерактивність і візуалізація логіки дозволяють ретельно продумати програмний каркас майбутнього цифрового продукту на етапі проектування програмного забезпечення.

AVADA-MEDIA

Чому проектування програмного забезпечення вигідно замовляти у нас? AVADA-MEDIA

Потрібно сказати, що для створення порівняно простих цифрових рішень, а також якщо замовник має досвід в розробці софта і здатний повно і детально описати логіку роботи програмного продукту, від прототипирования можна відмовитися.

В цьому випадку можна обмежитися написанням розширеного технічного завдання у вигляді тексту та ілюстрацій. Однак у всіх інших випадках при створенні призначених для користувача і професійних цифрових рішень етап проектування програмного забезпечення дає можливість істотно заощадити час, а значить і бюджети, які будуть витрачені на розробку.

Ми має достатній досвід і готові приклади розробки прототипів online-сервісів, додатків, ПО і сайтів різної архітектури.

Використання цих напрацювань в нових цифрових продуктах підвищує ефективність проектування програмного забезпечення, вистоює надійний зворотній зв’язок замовника і виконавців і дозволяє отримати на виході більш якісне програмне забезпечення.

 

Створюємо дивовижні проєкти

Останні роботи

Кращим підтвердженням нашої кваліфікації та професіоналізму є історії успіху наших клієнтів і відмінності в їх бізнесі до і після співпраці з нами.

Що о нас кажуть

Наші клієнти Що он нас кажуть

Наша команда

Успішні проекти
створюються тільки командою Наша команда

(Ru) Photo 11
(Ru) Photo 10
Photo 9
Photo 8
Photo 7
Photo 6
Photo 5
Photo 4
Photo 3
Photo 2
Photo 1
(Ru) Photo 12
З'явилися питання?

Зв'яжіться з експертами З'явилися питання?

Долучайтеся до нас

Надіслати резюме

Згода на обробку персональних даних

Користувач, оформляючи заявку на сайті https://avada-media.ua/ (далі – Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі – Згода) відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є відправка заявки з Сайту або замовлення у Оператора за телефонами Сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:


  1. Дане Згода дається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.
  2. Згода поширюється на наступну інформацію: ПІБ, телефон, електронна пошта.
  3. Згода на обробку персональних даних дається з метою надання Користувачу відповіді на заявку, подальшого укладення та виконання зобов’язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть представляти інтерес для Користувача, проведення опитувань і маркетингових досліджень .
  4. Користувач, надає Оператору право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення, передача третім особам, з згоди суб’єкта персональних даних і дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.
  5. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту: info@avada-media.com.ua
  6. Користувач підтверджує, що, даючи Згода, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.
  7. Справжнє Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з підстав, зазначених у п.5 даного документа.

Долучайтеся до нас

Надіслати резюме

Долучайтеся до нас

+ 38 (097) 179 96 63
Файли cookies
Будь ласка, дозвольте використання cookies для більш ефективної роботи з сайтом