AVADA-MEDIA

Інтеграція технології блокчейн в ERP

AVADA-MEDIA

Інтеграція технології блокчейн в ERP AVADA-MEDIA

Система планування ресурсів підприємства (ERP) – це програмне забезпечення, що використовується організаціями для управління своєю діяльністю, такий як бухгалтерський облік, закупівлі, управління проектами, управління ризиками, дотримання вимог, а також операції ланцюжка поставок.

ERP-системи глибоко вкоренилися у всіх сферах бізнесу не тільки високорозвинених, але і економік, що розвиваються. У багатьох передових компаніях ERP виступає в якості основи всіх бізнес-процесів, так як обробляє величезні обсяги даних надійно і прозоро. Технологія блокчейн є найбільш переконливим варіантом для зберігання всіх цих даних. Блокчейн складається з незмінної записи даних, яка діє як децентралізований реєстр, яким користуються кластером комп’ютерів або «вузлів», який безпечно реєструє транзакції (передачу даних між учасниками мережі) в «блоках» даних.

Більш того, можливості блокчейна зі зберігання незмінних блоків даних можуть стати безпечним, прозорим і надійним джерелом для реєстрації відповідної інформації про бізнес.

Ці записи можуть включати різні бізнес-дані, такі як організаційна структура, рахунки-фактури, відстеження ланцюжка поставок і записи в бухгалтерському журналі.

Спочатку блокчейн розроблявся як платформа з відкритим вихідним кодом, до якої може підключиться будь-який бажаючий. Однак приватний блокчейн може бути інтегрований в локальні цифрові системи будь-якої компанії, що створює платформу для реєстрації даних організації, захищену від маніпуляцій і втручань ззовні.

Проте, при інтеграції систем ERP в блокчейн виникають деякі потенційні перешкоди. Наприклад, на ринку існує безліч різних ERP-систем. Крім того, існує ймовірність того, що кілька з цих систем можуть співіснувати в цифровому середовищі однієї компанії. Успішне підключення і інтеграція всіх цих систем може стати дуже складним завданням.

AVADA-MEDIA

Навіщо інтегрувати ERP-системи в блокчейн? AVADA-MEDIA

Технологія блокчейн може багато чого запропонувати ERP-систем і всієї цифровому середовищі. Ось деякі з переваг, які блокчейн може надати ERP:

 • Блокчейн додає прозорість і можливість аудиту бізнес-процесів:

Одна з переваг блокчейна – можливість створювати смарт-контракти. Смарт-контракти – це програмні протоколи, які можуть автоматично перевіряти і забезпечувати виконання контрактів без участі третьої сторони. Смарт-контракти додають транзакціях прозорість і незмінюваність, полегшуючи тим самим автоматизацію процесів, наприклад, внутрішні переклади. За деякими даними вже в самий найближчий час близько 45% компаній, що лідирують в різних галузях розвинених країн, будуть використовувати блокчейн в якості основної технології управління внутрішніми транзакціями. Як приклад: внутрішні операції можуть здійснюватися між материнськими і дочірніми компаніями, а також між будь-якими пов’язаними організаціями.

Крім того, блокчейн може значно поліпшити управління ланцюжком поставок, додавши в процес довіру і прозорість. З огляду на, що в ланцюжку поставок беруть участь люди, яким необхідно довіряти один одному, технологія блокчейн може вирішити задачу довіри між компаніями.

 • Підвищує безпеку записів даних:

Блокчейн може перевіряти транзакції і створювати незмінну запис даних, яка спільно використовується різними вузлами. Якщо хтось змінить що-небудь в реєстрі або будь-якому контракті, це стане видимим і відслідковується. Це особливо актуально при управлінні системами ERP, оскільки непрацюючі записи можуть привести до проблем аудиту або бухгалтерського обліку.

Крім того, блокчейн можна використовувати для перевірки та аутентифікації особистості. Шляхом аутентифікації персоналу компанія може підвищити безпеку, обмежуючи несанкціонований доступ до конфіденційної інформації. Системи аутентифікації на основі блокчейн використовують цифрові підписи на основі криптографії з відкритим ключем і автоматичною перевіркою правильності закритого ключа, що означає, що будь-який, хто має доступ до закритого ключа, є власником

Інтегруючи ERP-системи з блокчейном, також можна запобігти витоку даних, виявляти підозрілі спроби несанкціонованого доступу і інші загрози безпеки в режимі реального часу. Ці завдання легко вирішуються, оскільки технологія пропонує шифрування, перевірку і децентралізацію. Блокчейн практично неможливо зламати, оскільки записи зберігаються не в одному місці, що може виявити точку відмови.

 • Блокчейн дозволяє оптимізувати і прискорити бізнес-процеси:

Після того, як блокчейн інтегрований в систему ERP організації, він дозволяє оптимізувати її операції, внутрішній контроль даних і бізнес-процеси. Наприклад, смарт-контракти можуть допомогти автоматично перевіряти транзакції між компаніями. Якщо порушено хоч одна з умов контракту, блокчейн просто відверне транзакцію.

При грамотній інтеграції блокчейна в систему ERP, персонал компанії не повинен відчувати з цим будь-яких проблем. Це досягається шляхом мінімального порушення бізнес-процесів, що діють на момент переходу.

 • Блокчейн підвищує прозорість і відстеження системи:

Блокчейн дає компаніям можливість мати різні типи інформації в одній і тій же ланцюжку, що забезпечує легкий доступ усім зацікавленим сторонам до вузькоспеціалізованої інформації. Наприклад, виробництво вимагає, щоб зацікавлені сторони, залучені в процес ланцюжка поставок, могли легко відстежувати весь шлях продукції, аж до їх доставки клієнтам. Інтеграція з блокчейном забезпечить відстеження продуктів в реальному часі.

Як бути, якщо ваша компанія вже використовує ERP-систему, але без блокчейна. Саме час подумати про їх інтеграції. Цю послугу можна замовити в компанії AVADA-MEDIA. Адже це дозволить не тільки поліпшити управління бізнес-процесами, а й більш ефективно використовувати ресурси.

Створюємо дивовижні проєкти

Останні роботи

Кращим підтвердженням нашої кваліфікації та професіоналізму є історії успіху наших клієнтів і відмінності в їх бізнесі до і після співпраці з нами.

Що о нас кажуть

Наші клієнти Що он нас кажуть

Наша команда

Успішні проекти
створюються тільки командою Наша команда

(Ru) Photo 11
(Ru) Photo 10
Photo 9
Photo 8
Photo 7
Photo 6
Photo 5
Photo 4
Photo 3
Photo 2
Photo 1
(Ru) Photo 12
З'явилися питання?

Зв'яжіться з експертами З'явилися питання?

Долучайтеся до нас

Надіслати резюме

Згода на обробку персональних даних

Користувач, оформляючи заявку на сайті https://avada-media.ua/ (далі – Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі – Згода) відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є відправка заявки з Сайту або замовлення у Оператора за телефонами Сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:


 1. Дане Згода дається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.
 2. Згода поширюється на наступну інформацію: ПІБ, телефон, електронна пошта.
 3. Згода на обробку персональних даних дається з метою надання Користувачу відповіді на заявку, подальшого укладення та виконання зобов’язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть представляти інтерес для Користувача, проведення опитувань і маркетингових досліджень .
 4. Користувач, надає Оператору право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення, передача третім особам, з згоди суб’єкта персональних даних і дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.
 5. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту: info@avada-media.com.ua
 6. Користувач підтверджує, що, даючи Згода, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.
 7. Справжнє Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з підстав, зазначених у п.5 даного документа.

Долучайтеся до нас

Надіслати резюме

Долучайтеся до нас

+ 38 (097) 179 96 63
Файли cookies
Будь ласка, дозвольте використання cookies для більш ефективної роботи з сайтом