ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМ

ERP-SYSTEM

Впровадження ERP-системи: які переваги дає автоматизація управління бізнесом ERP-SYSTEM

Менеджери і навіть керівники багатьох комерційних компаній часто вживають термін ERP як продовження і чи не синонім терміну CRM. Вони навіть розглядають ERP-системи планування ресурсів підприємства (від англ. Enterprise Resource Planning System) як різновид CRM-систем автоматизації продажів. Але на ділі впровадження ERP-систем змінює не тільки принципи роботи з клієнтами, а всю філософію ведення бізнесу і принципи управління компанією. Впровадження ERP-системи – це не просто крок в розвитку, це цифровий стрибок в трансформації бізнесу.

Проводити паралелі між ERP-системами, програмами для автоматизації бухгалтерського обліку або CRM-рішеннями некоректно тому, що впровадження ERP-системи передбачає автоматизацію та синхронізацію всіх бізнес-процесів і ресурсів компанії, а не орієнтацію на конкретній сфері діяльності, такої як бухгалтерія або продажу .

Повноцінна ERP-система повинна включати в себе і CRM-рішення, і модуль бухгалтерського обліку, та інші інформаційні системи, що забезпечують кадровий, складської і фінансовий облік.

Це і контроль виробничих процесів, і оптимізація роботи з постачальниками, і системний підхід до логістики, і багато іншого. ERP-система забезпечує управління всіма активами і ресурсами незалежно від їх цінності та місця розташування.

Це дозволяє використовувати ERP-системи для автоматизації роботи як комерційних компаній, орієнтованих на продаж товарів і надання послуг, так і великих організацій і корпорацій в сфері виробництва, банківської справи, держуправління, освіти, медицини, страхування, енергетики або фінансів. Особливо ефективно використання ERP-систем в умовах наявності в одній компанії або холдингу різних юридичних осіб та схем оподаткування, окремих банківських рахунків і національних представництв, сфер діяльності та принципів управління.

Впровадження ERP-системи дозволяє синхронізувати облік в умовах використання різних валют, мов і національних стандартів. При цьому розмежування прав доступу до серверної або хмарної ERP-системи за допомогою веб-інтерфейсу або мобільного застосування дозволяє збільшити ефективність і кваліфікацію всього персоналу, а не тільки топ-менеджменту і власників бізнесу.

ERP-системи
Модульний принцип

Що являє собою ERP-система? Модульний принцип

У спрощеному вигляді ERP-систему можна описати як програмний комплекс, який включає 3 ключові компоненти.

 • Ядро програми – це платформа, архітектура якої відповідає схемам діяльності компанії. У більшості випадків програмна структура ERP-системи, де задаються основні функції і принципи взаємодії елементів, створюються після аналізу ринку і діяльності конкретної компанії. Існують коробкові версії і навіть вільно поширювані версії ERP-систем, але всі вони описують більш-менш універсальну або конкретну бізнес-модель, і в більшості випадків вимагають серйозного налашутвання і доопрацювання.
 • Бази даних – це великі масиви інформації (BigData) в хмарному сховищі або на сервері, де міститься різна комерційна і організаційна інформація. Сюди відноситься не тільки сира інформація у вигляді масивів даних у вигляді списків клієнтів або контрагентів, співробітників компанії або товарів на складі, а й програмне і апаратне забезпечення, що забезпечує ефективне управління і безперебійне зберігання цієї інформації.
 • Функціональні модулі – це програмні елементи, що реалізують функціонал ERP-системи. Саме у вигляді модулів в ERP-системах представлені бухгалтерські, фінансові та кадрові підпрограми, CRM-рішення, модулі складського і виробничого обліку і т.д. Взаємодія всередині системи відбувається за допомогою транзакцій, і тому одна і та ж подія може бути відразу врахована різними функціональними модулями – бухгалтерією, відділом кадрів, відділом продажів, складом. Це дозволяє мінімізувати появу помилок, які виникають через відсутність синхронізації інформації.

Таким чином впровадження ERP-системи дає можливість в реальному часі відстежувати всі бізнес-процеси підприємства. Функціональність програми визначається кількістю і найменуванням використовуваних модулів. До того ж модульний принцип дозволяє впроваджувати окремі функції ERP-системи поетапно і навіть об’єднувати і інтегрувати в одній системі програмні компоненти різних розробників. Для цього застосовують рішення, що забезпечують взаємодію з системою по різних каналах передачі даних – низькорівневі рішення для синхронізації баз даних, веб-протоколи, взаємодія за допомогою месенджерів, телефонії, захищених фінансових транзакцій і т.д.

ERP-системи
Функціональні модулі

Які компоненти може включати ERP-система? Функціональні модулі

Функціональні модулі ERP-системи можуть бути внутрішнього або зовнішнього користування і включати як інструменти для контролю ресурсів (склад, фінанси, кадри), так і рішення для клієнтів (особисті кабінети на сайті компанії, рішення в сфері електронної комерції і т.д.). В ідеалі доступ до системи отримують всі, хто формально взаємодіє з компанією як в складі штату, так і в ролі контрагента або клієнта.

Традиційно в складі ERP-систем виділяють 3 групи функціональних модулів, що забезпечують фінансовий, кадровий та операційний облік.

 • Фінансові модулі – це основна частина програми, з якої починається впровадження ERP-системи. Сюди відносять програмні рішення з бухгалтерського обліку, контролю за фінансами та бізнес-стратегіями. Через ERP-систему проходять всі платіжні документи на зарахування коштів і оплату, тут ведеться облік виробництва і калькуляція собівартості товарів, оцінюється інвестиційна привабливість і фінансові ризики.
 • Кадрові модулі стосуються всіх питань управління персоналом, включаючи облік заробітної плати, професійних навичок, витраченого робочого часу і ефективності співробітників. Таким чином питання кар’єрного зростання, підвищення кваліфікації, нарахування зарплат і пенсій, обліку відряджень і преміальних переводяться в автоматичний режим. Підбір і навчання персоналу, а також оцінка продуктивності і ефективності можуть бути представлені не у вигляді суб’єктивних думок, а в вигляді сухих цифр і наочних графіків.
 • Операційні модулі включають контроль за всіма процесами, пов’язаними c логістикою, виробництвом, обслуговуванням і збутом. Питання постачання, взаємодії з постачальниками і клієнтами, управління складом, обслуговування устаткування, обробки замовлень, дистрибуції теж вирішуються в автоматичному режимі за допомогою впровадження інтегрованої ERP-системи. Причому операційний контроль стосується не тільки взаємодії на рівні продуктів, але і можливостей, скажімо, змінити специфікацію або рецептуру виробничої технології.

В результаті впровадження ERP-системи має на увазі інтеграцію відразу декількох програмних компонентів, які можуть існувати окремо.

Це і CRM-системи (Customer Relationship Management) управління взаємовідносинами з клієнтами, і PPM-системи (Project portfolio management) управління портфелем проектів, і PLM-системи (Product Lifecycle Management) контролю за життєвим циклом вироби, і MES-системи (Manufacturing Execution System) управління виробництвом, і SCM-системи (Supply Chain Management) управління поставками і багато-багато іншого.

ERP-системи
Переваги ERP-систем

Що дасть комерційній компанії впровадження ERP-системи Переваги ERP-систем

Головний результат, який отримає бізнес від впровадження ERP-системи – це максимальне збільшення ефективності управління компанією. Дані про всі ресурси і взаємодіях дозволять:

 • отримати доступ до всієї фінансової інформації;
 • оцінити ефективність роботи співробітників і цілих відділів;
 • перевірити надійність і відповідальність контрагентів;
 • мінімізувати кількість проблем, викликаних людським фактором;
 • швидко змінювати виробничі технології і логістичні ланцюжки;
 • реагувати на зміну умов на ринку і в законодавстві;
 • поліпшити якість обслуговування клієнтів і підвищити задоволеність співробітників;
 • знизити операційні витрати, оптимізувати складські запаси і т. д.

Причому, як уже говорилося, це стосується не тільки топ-менеджменту. Наприклад, співробітник відділу продажів, який отримав доступ до ERP-системі, теж зможе бачити, скажімо, всю історію взаємин з клієнтом і знати залишки товару на складі.

В результаті він зможе самостійно приймати рішення в сфері управління і, скажімо, відмовити в продажу без 100% -ної передоплати цінного товару клієнту з поганою кредитною історією. Але без проблем випише аналогічні документи на оплату надійному і перевіреного клієнта, статус якого буде вказано в персональній картці в ERP-системі.

Таким чином стає зрозуміло, що повноцінне впровадження ERP-системи неможливе без глибокого і адекватного навчання всіх її користувачів.

ERP-системи
Етапи розробки

Як відбувається розробка ERP-системи Етапи розробки

Впровадження ERP-системи має на увазі створення програмного рішення, цикл розробки якого відповідає загальним принципам створення програмного забезпечення. Процес можна умовно розділити на такі етапи:

 • аналіз ринку і бізнес-процесів компанії;
 • постановка ТЗ, візуалізація і прототипування системи;
 • створення браузерного і мобільного графічного інтерфейсу;
 • розробка ядра програми і функціональних модулів;
 • тестування і забезпечення якості програми;
 • інсталяція та наповнення ERP-системи;
 • впровадження – навчання персоналу та технічна підтримка.

AVADA-MEDIA

Чому варто доручити впровадження ERP-системи саме нам AVADA-MEDIA

Компанія Avada Media вже має досвід впровадження систем автоматизації бізнесу для замовників з різних галузей. Наприклад, наша розробка – система для забудовників «Новобуд» реалізує частину функціоналу ERP-системи для потреб комерційної компанії в сфері будівництва та продажу нерухомості.

Це рішення дозволяє автоматично синхронізувати дані про об’єкти нерухомості, клієнтів, ріелторів і всіх необхідних для продажу документів.

Дані про зміну статусу обраного об’єкта передаються без затримки будь-якому клієнту або менеджеру з можливістю відображення в інтернеті і на мобільних пристроях.

Аналогічні проекти Avada Media також виконала для замовників в сфері туризму, ресторанного бізнесу, сервісів таксі, ЖКГ і т.д. Детальніше з виконаними проектами можна ознайомитися у відповідному розділі. Термін реалізації ERP-системи залежить від масштабів і функціональності рішення і становить мінімум 3-6 місяців.

Створюємо дивовижні проєкти

Останні роботи

Кращим підтвердженням нашої кваліфікації та професіоналізму є історії успіху наших клієнтів і відмінності в їх бізнесі до і після співпраці з нами.

Що о нас кажуть

Наші клієнти Що он нас кажуть

Наша команда

Успішні проекти
створюються тільки командою Наша команда

(Ru) Photo 11
(Ru) Photo 10
Photo 9
Photo 8
Photo 7
Photo 6
Photo 5
Photo 4
Photo 3
Photo 2
Photo 1
(Ru) Photo 12
З'явилися питання?

Зв'яжіться з експертами З'явилися питання?

Долучайтеся до нас

Надіслати резюме

Згода на обробку персональних даних

Користувач, оформляючи заявку на сайті https://avada-media.ua/ (далі – Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі – Згода) відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є відправка заявки з Сайту або замовлення у Оператора за телефонами Сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:


 1. Дане Згода дається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.
 2. Згода поширюється на наступну інформацію: ПІБ, телефон, електронна пошта.
 3. Згода на обробку персональних даних дається з метою надання Користувачу відповіді на заявку, подальшого укладення та виконання зобов’язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть представляти інтерес для Користувача, проведення опитувань і маркетингових досліджень .
 4. Користувач, надає Оператору право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення, передача третім особам, з згоди суб’єкта персональних даних і дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.
 5. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту: info@avada-media.com.ua
 6. Користувач підтверджує, що, даючи Згода, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.
 7. Справжнє Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з підстав, зазначених у п.5 даного документа.

Долучайтеся до нас

Надіслати резюме

Долучайтеся до нас

+ 38 (097) 179 96 63
Файли cookies
Будь ласка, дозвольте використання cookies для більш ефективної роботи з сайтом