СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Що таке KPI?

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Що таке KPI? СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Key Performance Indicator або ключові показники ефективності – це набір інструментів, за допомогою яких можна визначити ефективність рекламної кампанії, бізнес-процесів, результативність поставлених цілей (наприклад, вартість ліда або довічна цінність клієнта).

Для складання правильного KPI необхідно дотримуватися наступних правил:

  • Кожен з показників повинен бути вимірюваних і досяжним;
  • Відповідність KPI загальним цілям компанії;
  • Відображення змін за певний термін.

Щоб оцінити ефективність рекламних каналів, найчастіше використовують ключовий показник CPS (вартість одного продажу) і ROAS (повернення інвестицій в рекламу).

<НАЗАД У ГЛОСАРІЙ

Перший визначається за допомогою ділення загальної вартості компанії на число post-click продажів. ROAS допомагає дізнатися, скільки прибутку отримано з кожного долара, який був інвестований в рекламну компанію.

Також використовують такі KPI: коефіцієнт конверсії (відображає кількість відвідувачів, які вчинили покупку) або вартість залучення клієнта (кількість витрачених коштів на залучення одного користувача). У емейл-маркетингу використовується показник відсотка відкриттів листи, співвідношення кількості його відкриттів і переходів по посиланню в ньому, інші.

З'явилися питання?

Зв'яжіться з експертами З'явилися питання?

Згода на обробку персональних даних

Користувач, оформляючи заявку на сайті https://avada-media.ua/ (далі – Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі – Згода) відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є відправка заявки з Сайту або замовлення у Оператора за телефонами Сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:


  1. Дане Згода дається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.
  2. Згода поширюється на наступну інформацію: ПІБ, телефон, електронна пошта.
  3. Згода на обробку персональних даних дається з метою надання Користувачу відповіді на заявку, подальшого укладення та виконання зобов’язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть представляти інтерес для Користувача, проведення опитувань і маркетингових досліджень .
  4. Користувач, надає Оператору право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення, передача третім особам, з згоди суб’єкта персональних даних і дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.
  5. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту: info@avada-media.com.ua
  6. Користувач підтверджує, що, даючи Згода, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.
  7. Справжнє Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з підстав, зазначених у п.5 даного документа.

Долучайтеся до нас

Надіслати резюме

Долучайтеся до нас

+ 38 (097) 179 96 63
Файли cookies
Будь ласка, дозвольте використання cookies для більш ефективної роботи з сайтом