ЧОМУ ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ НЕМОЖЛИВА БЕЗ АНАЛІЗУ БІЗНЕСУ?

Бізнес-аналітика

Попередній аналіз бізнесу

Аналіз бізнесу: чому цифрова трансформація неможлива без бізнес аналітики Попередній аналіз бізнесу

Як це не парадоксально звучить, у багатьох випадках формування розгорнутого технічного завдання – це найбільш складний і відповідальний етап розробки програмного забезпечення. Замовник в більшості випадків знає, що хоче отримати в результаті, а команда розробників знає, як зробити продукт. Але звести воєдино бізнес логіку і технічні моделі непросто. Тому для цифрової трансформації бізнесу важливо залучити одного або декількох бізнес аналітиків. Завдання цих фахівців – детально прояснити бізнес вимоги замовника і перевести їх на технічну мову IT-розробників.

Ще один безперечний аргумент на користь попереднього аналізу бізнесу – це неможливість максимально докладної і повної документації всіх початкових вимог до продукту. Навіть якщо замовник має базове розуміння принципів розробки програмного забезпечення і точно усвідомлює, що саме і як він хоче автоматизувати в своєму бізнесі, він не зможе скласти ідеальне ТЗ, яке б повністю задовольнило команду розробників і відповіло на всі суперечливі питання.

Тимчасові витрати на формування такого документа перевищили б розумні межі і були б невиправдано великі.

Набагато надійніше доручити складання детальних вимог до цифрового продукту людині, який:

 • з одного боку, зможе перейнятися бізнес філософією замовника;
 • з іншого боку, буде в змозі доступно і глибоко поставити завдання програмістам.

Компанія Avada Media надає послуги бізнес аналізу в форматі аутсорсингу, а також рекомендує включити попередній аналіз бізнес-процесів в реалізацію всіх проектів цифрової трансформації рівня підприємства. Без попереднього аналізу бізнесу навряд чи вдасться домогтися ефективного впровадження корпоративних проектів по типу CRM- і ERP-систем. Тому пропонуємо вам ознайомитися зі стислим описом ролі бізнес аналітика в нашій команді.

Послуги Avada-Media

Роль системного аналізу в цифровій трансформації бізнесу Послуги Avada-Media

Для того щоб приступити до перших етапів розробки програмного забезпечення – формування ТЗ і прототипуванню цифрового продукту необхідний попередній аналіз як бізнесу, так і всього ринку, на якому працює замовник. Для того щоб точно і правильно зрозуміти вимоги, які висуваються до цифрового продукту потрібно:

 • зрозуміти бізнес-схеми і ключові процеси, згідно яким працює компанія;
 • з’ясувати роль і функціональність відповідальних фахівців;
 • зафіксувати існуючий документообіг і т.д.

Найпростіше для цієї мети запросити одного або декількох бізнес аналітиків, які змогли б вивчити діяльність компанії на практиці.

Протягом декількох днів або навіть тижнів вони повинні виникнути і запротоколювати існуючу схему діяльності підприємства, регулярно контактуючи з замовником. В результаті бізнес аналітики на основі цих даних формують розгорнутий документ, який стає основою технічного завдання.

Детальна бізнес модель, яку фіксує бізнес аналітик, стає фундаментом розробки програмного забезпечення. Вона ж буде основою для удосконалення, автоматизації та оптимізації бізнес моделі компанії в інтересах замовника.

Таким чином бізнес аналітик виступає проміжною ланкою між командою розробників і представниками бізнесу. Він глибоко включений в процес розробки ПО, і одночасно розуміє і відстоює інтереси замовника.

3 levels

Рівні роботи бізнес аналітика 3 levels

Робота бізнес аналітика зводиться до кількох ключових функцій – це системний аналіз роботи підприємства, комунікація з замовником і з командою і детальне документування вимог.

 • Формування вихідних вимог у вигляді розгорнутого ТЗ – це те, з чого починається розробка будь-якого цифрового проекту. Бізнес аналітик повинен зрозуміти основою запит замовника, вивчити його бізнес і постаратися знайти найбільш просте і логічне рішення проблеми.
 • Комунікація і включення в процеси має на увазі глибокий контакт з замовником в режимі зворотного зв’язку, а також регулярну роботу в форматі мозкового штурму з командою програмістів. Тому бізнес аналітик бере участь в прототипуванні цифрового продукту, включений у створення функціонального призначеного для користувача інтерфейсу і тестування програмного забезпечення.
 • Складання документації та управління мінливими вимогами до продукту необхідно при гнучкій розробці програмного забезпечення за методом Scrum (робота в форматі спринтів – відрізків часу в 1-2 тижні з чітко окресленими завданнями). В процесі створення програмного забезпечення бачення замовника, вихідні умови або інші фактори можуть змінюватися. Тому бізнес аналітик відстежує і фіксує зміну моделі цифрової трансформації, пропонуючи найбільш оптимальні варіанти вирішення в нових умовах і протоколюючи існуючий стан справ.

В результаті бізнес аналітик забезпечує оптимальну двосторонню комунікацію команди розробників і замовника і бере участь в пошуку власних шляхів розв’язання при виникненні кризових ситуацій.

Бізнес-аналітика
Сервіси управління проектами та спільної роботи

Як бізнес аналітик бере участь в розробці програмного забезпечення Сервіси управління проектами та спільної роботи

Сучасний підхід до розробки програмного забезпечення дає можливість ефективної дистанційної участі фахівців різного профілю в розробці цифрових рішень. Для цього бізнес аналітик нарівні з замовником і програмістами отримує доступ до різних сервісів управління проектами та спільної роботи.

Перш за все, мова йде про такі системи:

 • загальне управління проектом може проводитися в системі Teamwork;
 • для відстеження помилок і змін застосовують систему Jira;
 • для детального ведення документації застосовують вікі-систему Confluence.

Участь бізнес аналітика в процесі розробки ПЗ забезпечить необхідний рівень інтеграції і знизить імовірність стратегічних помилок, коли процес розробки направляється по невірному сценарієм.

Команда Avada-Media

Для реалізації яких проектів важливо залучити бізнес аналітика? Команда Avada-Media

Як вже говорилося, участь бізнес аналітика необхідно в реалізації всіх проектів рівня підприємства. До них відносять такі проекти:

 • CRM-системи управління базою контактів і клієнтів;
 • ERP-системи, що забезпечують автоматизацію діяльності всієї компанії;
 • окремі випадки ERP-систем, такі як PPM-системи по управлінню портфелем проектів, PLM-системи управління життєвим циклом вироби, MES-системи контролю виробничих процесів, SCM-системи управління поставками;
 • конкретні галузеві рішення в сфері бухгалтерії, систем вантажоперевезень, ресторанного бізнесу та багато іншого.

Компанія Avada Media готова включити бізнес аналітика, системного аналітика і системного архітектора (проектувальника програмного забезпечення) до складу команди розробників для аналізу вашого бізнесу і складання детального технічного завдання. Такий підхід забезпечить простий і очевидний алгоритм майбутньої розробки ПО і дасть чітке розуміння орієнтовного бюджету розробки продукту вже на самих ранніх етапах цифрової трансформації бізнесу.

Створюємо дивовижні проєкти

Останні роботи

Кращим підтвердженням нашої кваліфікації та професіоналізму є історії успіху наших клієнтів і відмінності в їх бізнесі до і після співпраці з нами.

Що о нас кажуть

Наші клієнти Що он нас кажуть

Наша команда

Успішні проекти
створюються тільки командою Наша команда

(Ru) Photo 11
(Ru) Photo 10
Photo 9
Photo 8
Photo 7
Photo 6
Photo 5
Photo 4
Photo 3
Photo 2
Photo 1
(Ru) Photo 12
З'явилися питання?

Зв'яжіться з експертами З'явилися питання?

Долучайтеся до нас

Надіслати резюме

Згода на обробку персональних даних

Користувач, оформляючи заявку на сайті https://avada-media.ua/ (далі – Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі – Згода) відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”. Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є відправка заявки з Сайту або замовлення у Оператора за телефонами Сайту.

Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних з наступними умовами:


 1. Дане Згода дається на обробку персональних даних як без, так і з використанням засобів автоматизації.
 2. Згода поширюється на наступну інформацію: ПІБ, телефон, електронна пошта.
 3. Згода на обробку персональних даних дається з метою надання Користувачу відповіді на заявку, подальшого укладення та виконання зобов’язань за договорами, здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які, на думку Оператора, можуть представляти інтерес для Користувача, проведення опитувань і маркетингових досліджень .
 4. Користувач, надає Оператору право здійснювати наступні дії (операції) з персональними даними: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення, передача третім особам, з згоди суб’єкта персональних даних і дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.
 5. Персональні дані обробляються Оператором до завершення всіх необхідних процедур. Також обробка може бути припинена за запитом Користувача на електронну пошту: info@avada-media.com.ua
 6. Користувач підтверджує, що, даючи Згода, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.
 7. Справжнє Згода діє безстроково до моменту припинення обробки персональних даних з підстав, зазначених у п.5 даного документа.

Долучайтеся до нас

Надіслати резюме

Долучайтеся до нас

+ 38 (097) 179 96 63
Файли cookies
Будь ласка, дозвольте використання cookies для більш ефективної роботи з сайтом